Vad kan vi lära av projekt inom Europeiska socialfonden? Konferensen är ett arrangemang i samarbete mellan SKL, Plug-in, Region Västerbotten,
Europeiska Socialfonden och Temagruppen unga i arbetslivet.

Läs mer om anmälan på skl.se