Den 9 november kl 9.00-10.00 kan du delta i Skolinspektionens webbinarium och ställa frågor till expertpanelen i deras chattfunktion.
Skolinspektionen har granskat hur 34 gymnasieskolor arbetar med att skapa helhet och sammanhang för eleverna på yrkesprogrammen.

Resultaten visar att samverkan mellan lärare inte är ett etablerat arbetssätt. Samarbete mellan yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen är oftast lärarberoende och därför sårbart för förändringar. Vidare framkommer att undervisningen sällan utgår från examensmålen och att det finns ett flertal organisatoriska hinder som försvårar möjligheter till samarbete över ämnes- och kursgränserna. En slutsats som kan dras är att rektorer i högre grad behöver styra verksamheten mot lärares samverkan.

Läs mer om webbinariet på skolinspektionen.se

Här kan du läsa rapporten – Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram