Skolverket publicerar för första gången statistik över kommunernas rapportering avseende det kommunala aktivitetsansvaret. Under 2016 omfattade aktivitetsansvaret 115 200 ungdomar, enligt kommunernas rapportering. Av de rapporterade ungdomarna erbjöds 21 600 minst en åtgärd, vilket motsvarar 19 procent. 4 500 ungdomar tackade nej till den första åtgärden.

Läs mer på skolverket.se