Skolverkets statistik för gymnasiet visar att elevminskning har stannat upp och istället kommer elevantalet öka. Enligt Skolverkets prognos kommer cirka 45 000 fler elever läsa i gymnasieskolan år 2023/24. Det är en ökning från 323 000 elever till 368 000 elever på mindre än 10 år.

Mer om elevökningen finns på Skolverkets webbplats