De återkommande gymnasiekonferenser som arrangeras i Stockholm, Malmö och Göteborg ger en överblick, utblick och inblick om gymnasieskolans aktuella frågor.

Teman för årets konferenser:
– Mer kunskap om undervisning och lärande.
– Hur får vi vind i yrkesutbildningen?
– Gymnasieutbildning för nyanlända.

Läs mer om konferensinnehåll och anmälan på skl.se