79 procent av de som har en utländsk utbildning och som kompletterat sina utbildningar i Sverige var etablerade på arbetsmarknaden 3 år efter utbildningens slut.

– Den nya studien visar att över tid når de upp till nästan samma andel etablerade, 85 procent, som läst hela sin motsvarande grundutbildning i Sverige, säger Staffan Nilsson, utredare på Universitetskanslersämbetet.

Lär mer på uka.se