Friskoleaktiebolagens avkastning ska ligga under 10 procent, enligt regeringens välfärdsutredare Ilmar Reepalu.

– Blir det så är det risk att Academedia avvecklas, säger företagsekonomen Joachim Landström som har tagit fram underlag till utredningen.

Läs hela rapporten från Lärarnas tidning.