Färre unga påbörjar högskolestudier, enligt en ny analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Unga på större orter påbörjar oftare en högskoleutbildning jämfört med unga på mindre orter. Ett annat mönster som består är att fler kvinnor än män söker sig till högskolan.

Läs mer på uka.se