Skolverket erbjuder nu en utbildning på distans som innehåller moment som centrala begrepp, internationella perspektiv på utbildningssystem, språk, status och identitet, samtalsmetodik och erfarenheter av migration, samt nyanlända elevers rättigheter. Innehållet är verksamhetsnära, direkt användbart och ger verktyg för det dagliga arbetet.

OBS! Kursen är fulltecknad, men du kan ställa dig på reservlista

Kursen som ges av Högskolan Dalarna är en nätbaserad distanskurs och riktar sig till studie- och yrkesvägledare i grundskolan och på gymnasiet.

Kursen startar hösten vecka 45, 2016 och pågår till och med vecka 13, 2017. Kvartsfart. Deltagare väljer själva att antingen ta ut 7,5 högskolepoäng eller ett intyg, vid godkänd examination.

Sista anmälningsdag är den 21 oktober 2016

Läs mer om kursinnehåll och anmälan på Skolverkets webbplats