Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor ska på uppdrag av regeringen följa upp betygsgrupperna I och II, kartlägga förekomsten av andra behörighetskrav och hur högskoleprovsresultat används samt analysera en mer flexibel användning av högskoleprovet.

Uppdragen ska redovisas vid olika tidpunkter under 2016

Läs mer på UHR:s webbplats