Det här statsbidraget ska användas till tryckta skönlitterära och facklitterära böcker för att stärka barns och elevers tillgång till olika typer av litteratur i förskolan, förskoleklassen, lågstadiet i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan.

Allt om statsbidraget för böcker finns på skolverket.se