Bristen på sjuksköterskeutbildade och vissa typer av lärare riskerar att fortsätta fram till 2040. Däremot väntas utbildningar inom humaniora vara fortsatt populära, vilket kan medföra ett överskott på utbildade. SCB har i en rapport tagit fram prognoser för 63 olika utbildningsgrupper fram till år 2040.

Prognosen för arbetsmarknaden fram till 2040 för vissa utbildningar hittar du på scb.se