Sverige har enligt flera studier inte nationellt likvärdiga betyg. Det är oroande och innebär risker eftersom betygen till exempel används vid urval till vidare studier. Skolinspektionen har i uppdrag att verka för en mer likvärdig bedömning och betygssättning, men saknar idag möjlighet att ingripa vid risk för alltför generösa betyg.

Läs mer om granskningen av likvärdiga betyg på skolinspektionen.se

Läs rapporten som pdf – Likvärdig bedömning och betygssättning