Nu har myndigheten för yrkeshögskolan driftsatt en webbplats för nationell yrkesutbildning (NY) riktad till potentiella studerande, nyrkesutbildning.se.

På webbplatsen hittar besökaren både utbildningsutbud och information om utbildningsformen. Ansökan till utbildningarna sker hos utbildningsanordnaren.

– Syftet med att ha en egen webbplats för pilotverksamheten är att underlätta för potentiella studerande och studie- och yrkesvägledare att hitta information om utbildningarna och sedan vidare till anordnarna där man ansöker, säger kommunikationschef Jenny Sörby. Tidplanen har varit snäv och vi är glada att vi hann lansera webbplatsen innan hösten.

Läs mer om webben för nationell yrkesbildning på myh.se

Gå till webben för nationell yrkesutbildning – nyrkeutbildning.se