Tillgång till rätt kompetens är avgörande för att Sverige ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft i en värld där teknisk kunskap blir all mer vital. Regeringen med samarbetspartier måste ställa sig bakom en kraftfull strategi som på riktigt gör skillnad, skriver 23 företrädare för näringslivet.

Läs hela artikeln på di.se