Gymnasieskolan ska rusta eleverna för framtiden. De ska kunna skaffa sig sitt första jobb eller komma in på den utbildning de väljer. Gymnasieskolan ska också lägga grunden för ett livslångt lärande och ett långt och framgångsrikt yrkesliv. Fler elever behöver klara gymnasiet bättre än vad de gör idag. Förändringar i både Sverige och i vår omvärld ställer ständigt nya krav. Detta kräver att vi har individer med rätt utbildning och kompetens för att möta och dra nytta av dessa förändringar.

I denna rapport presenterar vi statistik och data från Statistiska centralbyrån, Skolverket och Ungdomsbarometern. För att öka förståelsen för gymnasieskolan är det viktigt att förbättra kunskapen om eleverna som går där. Det inkluderar att förstå varför de gör sina programval, hur de ser på sin utbildning och vad de gör efter examen. Eleverna i gymnasieskolan har olika syften och mål med sina studier, och de olika programmen syftar till att utbilda för olika yrken och utbildningar.

Ladda ner rapporten som pdf: Gymnasiepejl – Sysselsättning och etablering på de nationella gymnasieprogrammen