Sex procent av jobben i Sverige kommer helt eller delvis ersättas av generativ AI de kommande tio åren, enligt en ny rapport gjord på uppdrag av Google. En majoritet av yrkesgrupperna kommer att bli mer produktiva, vilket antas kunna ge ett BNP-tillskott på mer än 500 miljarder år 2034.

– Var och en behöver nog fundera på hur de kommer att påverkas och kan dra nytta av tekniken, säger AI-forskaren Magnus Lodefalk vid Örebro universitet.

Läs hela artikeln på dn.se