I en ny avhandling vid Stockholms universitet har doktoranden Brendan Munhall undersökt nyanlända elevers erfarenheter och utmaningar i gymnasievalet i Stockholmsområdet. Ett konkurrensutsatt utbildningssystem med över 200 skolor att välja mellan gör valet till en tuff utmaning. Resultatet visar att en stor andel av gymnasieskolorna i praktiken inte var tillgängliga för de nyanlända eleverna, vilket begränsade deras utbildningsmöjligheter.

Läs artikeln på su.se

Avhandlingen i fulltext (DIVA) – Begränsade horisonter. En studie om nyanlända elevers gymnasieval