Andelen som söker yrkesprogram behöver öka avsevärt. Behoven är extra stora i vården och industrin.
– Ett sätt att öka intresset är att synliggör fördelarna med yrkena, säger Katarina Storm Åsell på Sveriges Kommuner och Regioner.

Läs mer om olika sätt att öka intresset för yrkesprogram på vilarare.se