UHR bedömer att ett prov för grundläggande behörighet kan utgöra en samhällseffektiv åtgärd om regeringen beslutar att införa det permanent, förutsatt att erfarenheterna från försöksverksamheten tas tillvara.

På uhr.se kan du läsa mer om behörighetsprovet