Projektet Fast Care of Folkbildningen har överträffat sina mål i att hjälpa ukrainska flyktingar in på svensk arbetsmarknad. Genom ett samarbete mellan 33 folkhögskolor och fyra studieförbund har 1 649 deltagare fått stöd att komma närmare anställning och utbildning.

Läs allt om projektet på folkbildningsradet.se