I den här studien presenteras resultat från en studie där unga personer från Malmö har kommit till tals om varför de har gjort avbrott från sina gymnasiestudier och vad som hade kunnat förhindra det.

Läs artikeln om studien på pedagog.malmo.se

Ladda ner rapporten som pdf – ”Ingen sa sanningen”