Självskattningsverktyg för studie- och yrkesvägledning

Med det här verktyget kan du som är rektor och du som är huvudman skatta nuläget för hur er verksamhet kring studie- och yrkesvägledning ser ut. Du kan se vilka områden som kan utvecklas för att bygga ett väl fungerande kvalitetsarbete.

På skolverket.se finns allt om självskattningsvertyget för studie- och yrkesvägledning