UHR:s förberedande arbete pågår för fullt. Vi inväntar dock beslut om nya bestämmelser i högskoleförordningen för att kunna ger mer konkret information om behörighetskraven för högre studier.

På uhr.se finns mer om förberedelserna för Gy25