Undervisningens kvalitet i yrkesämnen är av central betydelse för elevernas möjligheter att uppnå en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande. På flera av de skolor som Skolinspektionen granskat håller undervisningen hög kvalitet, men det finns också utvecklingsområden.

Läs mer om kvaliteten på undervisningen i yrkesämnen på skolinspektionen.se