Unga och vuxna som får möjlighet att göra en del av sin yrkesutbildning på en arbetsplats i ett annat land utvecklar sina yrkeskunskaper och förmågan att ta ansvar, planera och lösa problem. Även studiemotivationen och anställningsbarheten stärks.

På uhr.se finns mer om betydelsen av APL och LIA utomlands

Ladda ner rapporten som pdf – Betydelse av utlandserfarenhet inom yrkesutbildning