Vilken betydelse har folkbildningen för den svenska samhällsutvecklingen? Årets samlade bedömning från Folkbildningsrådet visar att folkbildningen spelar en viktig roll inom många politikområden, inte minst för jämställdheten och funktionshinderspolitiken.

Läs mer om folkbildningens betydelse för samhället på folkbildningsradet.se