Elever vill ta ansvar och reglera användningen av skärmar och mobiler i skolan eftersom de märker hur mycket det påverkar hur de mår och presterar.
– Men de behöver vara delaktiga i besluten, inte minst för att reglerna ska efterföljas, säger ordföranden i Sveriges elevråd Lilian Helgason.

Läs artikeln på dn.se