Arbetsförmedlingens nya yrkesbarometer visar nulägesbedömningar och prognoser över efterfrågan på arbetskraft, både på nationell och regional nivå.

I den nya yrkesbarometern redovisas en rad olika yrken där det bedöms finnas stora möjligheter till arbete, exempelvis inom hälso- och sjukvård, transport och data/it.

Allt om yrkesbarometern finns på arbetsformedlingen.se