Bland personer med funktionsnedsättning är ungefär hälften, 52 procent, sysselsatta. Många av dem har behov av stöd och anpassning på sin arbetsplats.

– Sex av tio sysselsatta personer med funktionsnedsättning har en nedsatt arbetsförmåga. Av dessa har 80 procent behov av stöd och anpassning för att kunna utföra ett arbete, säger Marc Doppelbauer, analytiker på SCB.

På scb.se finns mer att läsa om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning