Valet av yrkesprogram styrs av könstillhörighet. Endast två program har en jämlik fördelning.
– Könsmönstren i studievalen är inget nytt men det är en angelägen fråga, säger Jakob Lindahl på Jämställdhetsmyndigheten.

Läs mer på vilarare.se om könsfördelningen på yrkesprogrammen