Under inledningen av 2017 kommer omkring 100 000 unga att göra sitt val till gymnasieskolan. Antagningsprocessen påbörjas i regel i februari och pågår under ett halvårs tid. För de som arbetar med gymnasieantagningen finns en nu en uppdaterad handbok med gällande regelverk tillsammans med kommentarer som förtydligar och förklarar. Handboken är sammanställd av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och finns att ladda ner som PDF-fil.

Här kan du ladda ner den senaste handboken för gymnasieantagningen som PDF