Fler män söker utbildningar inom hälso- och sjukvård samtidigt som fler kvinnor söker utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Sveriges yrkeshögskolor fortsätter sitt arbete för att bryta könsbundna val.

Läs mer om yrkeshögskolans jämställdhetsarbete på myh.se