Introduktion till metoden Supported Education för studie- och yrkesvägledare och pedagogisk personal inom komvux som i sitt arbete möter elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Mer information metoden finns på skolverket.se