Sköterskor i sjukhusmiljö och byggnadsarbetare på byggarbetsplats

Undersköterskor är nästan alltid kvinnor och byggnadsarbetare är oftast män. Det stämmer fortfarande, även om könsuppdelningen på arbetsmarknaden minskar – fast det är mest kvinnor som bryter mönstret.

Detaljerad statistik om könsuppdelningen i olika yrken