Kampanjen pågår just nu och fram till den 15 oktober. Den riktar sig framförallt till de som är studieovana högskolenybörjare och till dem som vill byta karriär eller fördjupa sig i sitt intresse ”mitt i livet” genom att börja studera.

Läs mer på uhr.se >>