För att ge skolhuvudmän bättre förutsättningar att erbjuda mer lovskola till de elever som behöver det genomförs nu tillfälliga ändringar som gör det lättare för huvudmän att ta del av statsbidrag för lovskola.

Samtliga ändringar är tillfälliga och gäller mellan den 25 juni 2020 och den 31 augusti 2021.

Läs mer på regeringen.se >>