Att vägledningen prioriteras bort är inte bara allvarligt, det är rent av oansvarigt. Studie- och yrkesvägledare förtjänar bättre än att återigen bli svikna av politiken, skriver Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Läs mer på arbetet.se >>