Kostsamma skolavhopp och felval bland ungdomar ska minskas med hjälp av stärkt studie- och yrkesvägledning. Syv:aren Karin Bolin vill att syv införs i betydligt tidigare ålder – redan på lågstadiet.

– Det grundar sig i att vi träffar många ungdomar som inte har ägnat en tanke åt framtiden, säger hon.

Läs hela artikeln på skolvarlden.se