Genusmedveten studie- och yrkesvägledning

Fler män behöver arbeta inom vård och omsorg om kommuner, regioner och landsting ska klara kompetensförsörjningen. Genusmedveten studie- och yrkesvägledning kan leda till att fler pojkar och män väljer att söka sig till kvinnodominerade välfärdsyrken.

Läs mer på skl.se

2018-02-09T06:13:51+00:00 2018-02-09|