Nyheter om vägledning

”Choice och Brainy” – Nytt koncept för SYV på mellanstadiet

2017-04-28|0 Comments

Snart kan vi på Tremedia presentera ett helt koncept för att arbeta med studie- och yrkesvägledning redan på mellanstadiet. Projektet ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren Linn Andergren har vi under lång tid arbetat på en bok som vänder sig till barn på mellanstadiet. Arbetsnamnet på boken är ”Choice och Brainy”.

Handledning
Tillsammans med boken kommer det att finnas en omfattande handledning som ska fungera som stöd för den som håller i projektet i klassen. Handledningen förklarar uppdragen för eleverna som ges i boken mer ingående. Här finns även en mängd andra uppdrag som handledaren kan välja att dela ut beroende på intresse, hur det passar undervisningen och klassen.

Är du intresserad av att börja jobba med Choice och Brainy redan i höst?
Vi har ett antal intresserade som kommer att få arbeta med ett preliminärt material under sommaren, redan innan boken är färdigttryckt och klar för leverans. Det preliminära materialet består av handledningen tillsammans med en utskrift av boken som man kan arbeta med redan till sommaren. Anmäl ditt intresse till  – [email protected].

Läs mer om konceptet >>

SYV-studentens råd till vilsna studenter: Det är okej att inte veta!

2017-04-28|0 Comments

– Det krävs väldigt mycket av dig som student när du ska hitta rätt utbildning idag. Utbudet är enormt och även om skolorna självklart erbjuder en bra studie- och yrkesvägledning, är det ändå din egen framtid det gäller och du måste vara självgående, säger studie- och yrkesvägledarstudenten Mikaela.

Vad har du för råd till dessa vilsna studenter?

– Att det är helt okej att inte veta vad du vill! Det får ta lite tid att ta reda på vad du vill göra och det är ingen fara att testa lite. Du får testa och misslyckas och sedan testa på nytt.

Läs hela artikeln på studentrum.se

Högskolorna måste bli bättre rustade för framtiden

2017-04-27|0 Comments

Mer forskning i hela landet och fler studenter från hem utan studievana till högskolor och universitet. Det är några av önskemålen som regeringen har på den utredning som tillsätts i dag om hur styrningen av landets högskolor och universitet ska förändras.

– Det jag ser framför mig är att man ska kunna vara bättre rustad för de behov vi har framöver. Man kan ha olika profiler på olika högskolor och universitet runt om i landet och att vi klarar av det livslånga lärandet, att man kan komma tillbaka till universitetet mitt i livet och fylla på sin kunskap och kanske skaffa sig helt ny kunskap, säger Helene Hellmark Knutsson som är minister för högre utbildning.

Läs mer på sverigesradio.se

Rapport från UHR: Utbildning går i arv

2017-04-25|0 Comments

UHR har i rapporten Utbildning går i arv undersökt svenska folkets inställning till högre utbildning. Rapporten visar bland annat att dagens vägledning på grund- och gymnasieskolor är otillräcklig och når elever från studieovana hem i lägre utsträckning. De elever med föräldrar som har högskoleutbildning får sannolikt denna information hemifrån istället.

För att bredda rekryteringen till högskolan rekommenderar UHR tre åtgärder:

 1. Vägledningen måste börja tidigt i grundskolan och fortsätta i gymnasieskolan.
 2. Vägledningen bör vara obligatorisk så att den inte väljs bort.
 3. Vägledningen bör förstärkas på de orter där det är mer ovanligt att ungdomar går vidare till högskolestudier.

Ladda ner rapporten ”Utbildning går i arv”

Yrkespaket ska få fler att ta gymnasieexamen

2017-04-24|0 Comments

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på kortare yrkespaket. Yrkespaketen ska kunna kompletteras och leda till att fler elever tar en gymnasieexamen och får arbete.

– Vi bedömer att det här kommer att bli en bra möjlighet för de elever som inte blir färdiga med gymnasieexamen vid första försöket, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Ekot.

Läs mer på sverigesradio.se

Avvikande krav för behörighet till polisutbildningen

2017-04-24|0 Comments

UHR ber dig som är vägledare uppmärksamma de avvikande kraven för behörighet som tillämpas vid antagning till polisutbildningen. Det är Rekryteringsmyndigheten som fastställer kraven och anmälan till vårterminen 2018 öppnar 15 maj på Antagning.se.

Läs mer om behörighetskraven till polisutbildningen på uhr.se

Läs mer om polisutbildningen på rekryteringsmyndigheten.se

 

Rapport: Skolverkets uppföljning av gymnasieskolan 2017

2017-04-21|0 Comments

I rapporten betraktas hela perioden sedan införandet av gymnasieskolan enligt Gy 2011, från läsåret 2011/12 till och med läsåret 2016/17. Rapportens första kapitel utgör Skolverkets bedömning av gymnasieskolans utveckling under denna period. Statistik om yrkesprogrammen respektive de högskoleförberedande programmen totalt redovisas i ett separat avsnitt. För respektive gymnasieprogram presenteras samlad statistik för respektive läsår. Rapporten omfattar tillgänglig statistik per gymnasieprogram avseende söktryck, elevutveckling, elevsammansättning, byten från programmen samt, för den andra avgångskullen, uppgifter om genomströmning och studieresultat. I rapporten ges även kommentarer om respektive program, avseende elevutveckling och utbud, iakttagelser om programmen, samt förberedelse för yrkesliv och vidare studier. Kommentarerna är skrivna främst utifrån Skolverkets erfarenheter från arbetet med myndighetens programreferensskolor samt nationella programråd för gymnasial yrkesutbildning.

Ladda ner rapporten

Stora behov på gymnasieprogram för nyanlända

2017-04-21|0 Comments

– Många lärare och rektorer är starkt engagerade i att ge de nyanlända eleverna en bra utbildning. Men situationen är ansträngd och det råder brist på kvalificerad flerspråkig personal som kan stötta eleverna på deras modersmål. Samtidigt är sådan personal mycket viktig för utbildningen, säger Anna Österlund, enhetschef på Skolverket.

En ny rapport från Skolverket visar att den kraftiga elevökningen är en stor utmaning för skolorna. Lärare och rektorer i de kommuner som deltagit i studien vittnar om brist på skollokaler och personal.

Läs mer på skolverket.se

Ladda ner rapporten; Uppföljning av språkintroduktion

 

Hur kan jag använda JOBBKORT?

2017-04-19|0 Comments

Här kan du ladda ner en handledning/beskrivning för hur du kan använda ”Jobbkort”. Sidan är i A4-format och du får en mängd exempel på hur ”Jobbkort” kan användas både vid indivuduell vägledning och vid vägledning i grupp. Utifrån dessa exempel och din egen erfarenhet och målgrupp kan du som vägledare sätta ihop ett sätt som passar just den situation du vill använda korten i.

Ladda ner handledningen med exempel >>

”Ska man förändra något måste man jobba med SYV redan i ettan”

2017-04-17|0 Comments

Malmö högskola vill förändra snedrekryteringen till högre utbildning genom ett forskningsprojekt med mellanstadiebarn.
– Ska man förändra något måste man jobba med vägledning redan i ettan i grundskolan, säger Catharina Niwhede, studie- och yrkesvägledare.

Läs artikeln på skolvärlden.se

Malmö får polishögskola

2017-04-17|0 Comments

Malmö kommer att få en polishögskola. Och Sverige 10 000 fler polisanställda.
Det framgår av regeringens nya plan för att stärka svensk polis.

Läs artikeln på sydsvanskan.se

”Snedrekrytering till högskolan måste motarbetas tidigt”

2017-04-17|0 Comments

En ny undersökning visar att hälften av 19–29-åringarna i dag säger att de inte minns om de fått någon information på gymnasiet om högskolan, skriver Ulf Melin, Universitets- och högskolerådet. Social bakgrund och kön påverkar val av utbildning. Alltför många väljer bort högskoleutbildning, särskilt de som kommer från studieovana hem.

En väl fungerande vägledning kan vara ett kraftfullt verktyg för att bryta könsbundna och traditionsbundna val. Vägledning kan överbrygga klyftor, tända nyfikenhet och ambitioner för högre studier för den som inte har det inbyggt i sin uppväxtmiljö. Det är viktigt att skolelever så tidigt som möjligt får kunskap om de möjligheter som högskolestudier kan ge menar Ulf Melin, generaldirektör Universitets- och högskolerådet.

Läs hela debattartikeln på svd.se

Glad Påsk!

2017-04-07|0 Comments

Nu är påsklovet här för många och vi på Tremedia vill passa på och önskar er alla en riktigt Glad Påsk!

Efter påsk kommer vi att göra vårt stora pappersutskick för året. Då kommer foldern om årets nya produkter som vänder sig till dig som ska informera om gymnasieskolan. Utskicket kommer även att innehålla ett tryckt Nyhetsbrev.

Då kommer vi även att lägga upp alla nya produkter här på webbplatsen. .

Under nästa vecka 10-13 april kommer Tremedias kontor att ha stängt. Har du akuta ärenden så lämna ett meddelande på vår telefonsvarare så hör vi av oss så snabbt vi kan. Annars är vi åter på kontoret tisdagen den 18 april.

Trevlig helg!

AF listar framtidsjobben

2017-04-07|0 Comments

Den 18 april är sista dagen att söka högskoleutbildning och i samband med detta så går Arbetsförmedlingen ut med en prognos över vilka yrken som är mest attraktiva på arbetsmarknaden framöver. Bäst chans till jobb inom en tioårsperiod är ingenjörsyrken, läraryrken, IT-yrken och vårdyrken.

Yrken på högskolenivå där det är lättast att få jobb om 5 och 10 år (i riket).

 • Förskollärare och fritidspedagoger
 • Gymnasielärare
 • Ingenjörsyrken
 • IT-yrken
 • Läkare
 • Lärare i grundskolan
 • Sjuksköterskor
 • Specialpedagoger
 • Tandläkare

Läs mer på arbetsformedlingen.se

Rätt att fullfölja IM på gymnasiet efter flytt till annan kommun

2017-04-07|0 Comments

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att det förtydligas att en elev har rätt att fullfölja introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Rätten att fullfölja utbildningen avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram.

Lagen om ändring i skollagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017.

Utredaren: ”Därför bör meritpoängen på gymnasiet avskaffas”

2017-03-31|0 Comments

Att använda meritpoängen som ett slags konstgjord andning innebär att ungdomar inte läser språk av egen kraft och vilja, utan av taktiska skäl, för att få extra poäng, skriver Jörgen Tholin, utredare i Tillträdesutredningen.

Läs mer på skolvarlden.se

Konferenser om studiestartsstödet

2017-03-29|0 Comments

Regeringen har föreslagit att ett nytt rekryterande studiestöd ska införas i juli 2017. Det nya studiestartsstödet ska underlätta för arbetslösa med kort tidigare utbildning att utbilda sig för att kunna få ett jobb. Under april och maj 2017 bjuder CSN in till fyra nationella konferenser om studiestartsstödet.

Läs mer om innehåll och anmälan på csn.se

Information från CSN på flera språk

2017-03-29|0 Comments

CSN har tagit fram informationsblad om studiemedel och studiehjälp för utländska medborgare. De innehåller övergripande information om respektive stöd och är översatta till nio olika språk. Informationsbladen finns att ladda ner från csn.se. De går även att beställa i CSN Order.

Läs mer på csn.se

Statens ansvar för flexibla utbildningsvägar

2017-03-29|0 Comments

Vad jobbar dagens gymnasie- och högskoleelever med om två decennier? Svaret är att ingen riktigt vet. Men så kallade ”Millennials”, generationen födda mellan 1980 och 2000, förväntas år 2025 utgöra 75 procent av arbetskraften. De är uppväxta i en digital och ständigt föränderlig värld och med förväntningar på en utbildning och arbetsmarknad som är tidsenlig, flexibel och innovativ.

Läs hela krönikan på skl.se

Framtidsinriktad kompetens sökes

2017-03-24|0 Comments

ARBETSMARKNAD Drönarledare, GIS-designer, rymdturistpilot, robotutbildare. Svensk arbetsmarknad står inför en dramatisk förändring med nya jobb som vi ännu inte ens vet namnen på. Orsaken är digitaliseringen som ersätter jobb som tidigare bara människor kunnat utföra. Vilka yrken försvinner och vilka kommer till?

Det har Stefan Fölster, Reforminstitutet, granskat och analyserat i en ny bok, ”Framtidens jobb”. Svenskt Näringsliv bjöd in honom att tala om detta vid ett möte i Malmö som samlade företagare och skolföreträdare.

Läs mer på www.svensktnaringsliv.se

Ladda ner Stefan Fölster presentation: ”Framtidens jobb”

Vägledning på en föränderlig arbetsmarknad

2017-03-24|0 Comments

Här kan ni se ett inspelat seminarium från den 15 mars om vägledningens betydelse för karriärutveckling, omställning och livslångt lärande på en föränderlig arbetsmarknad. Arrangör för detta seminarium var TCO.

På en arbetsmarknad i snabb förändring räcker det inte att utbilda sig enbart i början av sin karriär utan det är nödvändigt att fylla på med ny kunskap och nya färdigheter genom hela arbetslivet för att matcha och möta arbetsmarknadens behov.

Studie- och yrkesvägledning utgör i det sammanhanget en nyckelfunktion och efterfrågan är stor. Hur stärker vi befintliga vägledningsresurser och hur säkrar vi en bred och kontinuerlig tillgång till kvalificerad vägledning genom hela arbetslivet för olika grupper? På vilket sätt kan kvaliteten i vägledningen främjas? Hur kan olika aktörer och intressenter bidra i det avseendet? Är det dags att komplettera regeringens kunskapslyft med ett vägledningslyft?

Ni kan se seminariet på tco.se

Webbinarie om Språkintroduktion

2017-03-24|0 Comments

Den 6 april kl 09.00-10.00 bjuder Skolinspektionen in till ett kostnadsfritt webbinarie om språkintroduktion i gymnasieskolan.
Under webbinariet får du veta mer om Skolinspektionens nya granskning om språkintroduktion i gymnasieskolan och har möjlighet att ställa frågor till expertpanelen.

Läs mer på skolinspektionen.se

Branschskolor ska ge ökade möjligheter till yrkesutbildning i hela landet

2017-03-23|0 Comments

Intresset för yrkesutbildningar har minskat och vi riskerar en framtida brist på kompetent personal i många branscher. Nu skapas bättre möjligheter att erbjuda yrkesutbildningar på fler platser i landet. Det föreslås i en proposition som regeringen i dag har beslutat.

Läs mer på regeringen.se

Läs fler nyheter
Prenumerera på E-nytt

Tremedias idé – ett material fritt från reklam

Tremedias idé är att på olika sätt publicera informationsmaterial inom utbildningsområdet. Vi vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt samhälle. Tremedia vill erbjuda informationsmaterial som präglas av saklighet och är helt fritt från reklam. Vi vill på så sätt stärka och hjälpa landets vägledare i deras dagliga arbete samt bidra till att elever på ett mer överskådligt sätt kan orientera sig i utbildningsvärlden. Tremedia strävar också efter att stärka vägledarnas möjligheter att utvecklas professionellt.

Hos Tremedia – i blickfånget

Jobbkort

Jobbkort innehåller fotografier på människor inom vitt skilda arbetsområden. På de flesta fotografierna utför personerna en för arbetet ”typisk” arbetsuppgift. Vissa kort innehåller symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar arbetet.

Affischer

Det finns fyra affischer för alla som jobbar med vägledning. Tanken är att affischerna ska fungera som stöd för den vägledning som ges inom olika skolformer men även för vägledningsverksamheter utanför skolan.

Vägledarens val

Här går Leif djupare in i ämnet och tar med ett nytt grepp sig an frågan ”Vad händer i vägledaren under vägledningsprocessen?”. Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill Leif på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation.