Startsida 2018-06-20T07:54:33+00:00

Nyheter om vägledning

Kontoret stängt nästa vecka

2018-10-19|0 Comments

På Tremedia har vi stängt för företagskonferens 22-25 oktober och vi är åter på kontoret fredagen den 26 oktober.

Är ditt ärende akut? Ring 070-333 64 68 och tala in ett meddelande på vår telefonsvarare. Vi lyssnar av den med jämna mellanrum och hör av oss så snart vi hinner.

Redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

2018-10-19|0 Comments

Rapporten lyfter fram några viktiga områden för yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Det handlar om lärarförsörjning, samverkan mellan skola och arbetsliv, utbildningens förmåga att möta behoven hos utrikesfödda elever, studie- och yrkesvägledning samt praktisk arbetslivsorientering.

Läs mer och ladda ner pdf-fil på skolverket.se >>

Trendbrott: Högre andel gymnasiebehöriga

2018-10-18|0 Comments

Eleverna som lämnade grundskolan i våras stod för ett trendbrott, särskilt pojkarna. Med dem ökade andelen behöriga till gymnasieskolan, efter tre års nedgång.
Det är flera års tålmodigt arbete som nu slår igenom, enligt Skolverkets generaldirektör.

Läs mer på lararnastidning.se >>

Skolverket remiss: Ändringar i vård- och omsorgsprogrammet och undersköterskeexamen

2018-10-11|0 Comments

Skolverket vill gärna få in synpunkter på ett förslag som handlar om justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet.

Förslaget omfattar också de förordningsändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som kommunal vuxenutbildning.

Läs mer och ladda ner remissen >>

UR: Lärlabbet om SYV

2018-10-10|0 Comments

Se Lärlabbet avsnitt 7 >>

Allt svårare få jobb utan gymnasiet

2018-10-10|0 Comments

Arbetsmarknaden krymper för personer som inte har gått klart gymnasiet. 288 000 personer med förgymnasial utbildning jobbar i yrken där det normalt krävs högre utbildningsnivå. När de slutar ersätts de ofta med personal som har minst gymnasieutbildning.

Läs mer på www.arbetsformedlingen.se >>

Ladda ner rapporten – ”Perspektiv på arbetsmarknadsläget för personer med kort utbildning” >>

Ingen juridisk instans kan nu stoppa gymnasielagen

2018-10-09|0 Comments

EU-domstolen kommer inte att granska den omstridda gymnasielagen som rör ensamkommande, och därmed finns det ingen juridisk instans som kan stoppa den.

Lyssna på sverigesradio.se >>

Vägledningens dag!

2018-10-08|0 Comments

Grattis på din dag vägledare!

Idag, 8 oktober, firar vi alla Vägledningens dag, som är instiftad av Sveriges Vägledarförening.

Hur firar du? På Tremedia firar vi med slutspurt av arbetet med Riksväljaren 😉

30 oktober – Inspirationsdag skola-arbetsliv i undervisningen

2018-10-04|0 Comments

Inspirationsdagens innehåll bygger på erfarenheter från utbildningspaketet skola – arbetsliv som Skolverket har erbjudit år 2014-2018. Paketet hjälper till att koppla ihop skola och arbetsliv i undervisningen och planera skolans arbete med studie- och yrkesvägledning. När lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samarbetar blir vägledningen en naturlig del i undervisningen och ett stöd för eleverna i att göra väl underbyggda val för framtiden. Att satsa på bra studie- och yrkesvägledning är också en väg att minska kostsamma avhopp och felval som förstås påverkar både samhället och individen.

Läs mer om anmälan och program på skolverket.se >>

Skolinspektionens granskning av kommunernas aktivitetsansvar.

2018-10-01|0 Comments

Ungdomar utan gymnasieutbildning löper större risk att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Det är därför viktigt att kommunerna gör aktiva insatser för denna grupp, i första hand att motivera tillbaka dem till utbildning. Ändå visar Skolinspektionens granskning att många kommuner brister i det så kallade aktivitetsansvaret.

Läs mer på skolinspektionen.se >>

Film: Från UHRs informationsdag i Malmö

2018-10-01|0 Comments

För dig som inte kunde vara på plats i Malmö under UHR:s informationsdag finns här de filmade passen. För tillträdespasset och det om utländsk utbildning har UHR lagt presentationerna som pdf:er.

Se filmerna och läs mer >>

Justerade föreskrifter för omräkning av utländska gymnasiebetyg

2018-10-01|0 Comments

UHR:s styrelse beslutade den 31 maj om att revidera föreskrifterna för omräkning av utländska gymnasiebetyg. Föreskrifterna (UHRFS 2018:4) har nu kommit från tryck och ska tillämpas första gången till utbildningar som börjar efter den 31 maj 2019.

Läs mer på uhr.se >>

Hur informera om nya tillträdesregler?

2018-10-01|0 Comments

Kort information från UHR om vad niondeklassare och deras föräldrar behöver veta inför eventuella högskolestudier med start hösten 2022:

Börjar man gymnasiet och får en examen gäller samma regler för grundläggande behörighet som förut. Den som har betyg från gymnasieskolan har med andra ord de nödvändiga kompetenser som krävs för grundläggande behörighet.

Särskild behörighet kommer även i fortsättningen att krävas till både yrkesutbildingar och till övriga utbilningar (Själva ‘paketeringen’ i områdesbehörigheter kommer dock att tas bort). Till de utbildningar som inte utgör yrkesutbildningar kan kraven komma att skilja mer mellan olika högskolor/utbildningar.

Meritpoängen kommer att vara kvar. Samma meritvärderingsregler kommer att gälla i antagningen till högskolestudier HT2022 och framåt.

Urvalsgruppen BII kommer att vara kvar med samma fördelning som idag. Den blir fortsatt aktuell för den som kompletterat för bland annat behörighet. BII = kompletteringsgruppen.

För högskoleprovet blir det ingen begränsning i antalet prov. Provet kommer även i fortsättningen att vara giltigt i fem år.  Våren 2022 införs en åldersgräns på provet: provtagaren ska ha fyllt eller fylla 18 år det kalenderår provet genomförs. ‘

När händer det?

Bestämmelserna tillämpas första gången:

  • Till utbildning som påbörjas efter maj 2022 – gäller även UHR:s och lärosätets föreskrifter om särskild behörighet
  • För högskoleprov som genomförs våren 2022

UHR: Informationsdag för vägledare

2018-10-01|0 Comments

Årets sista informationsdag för vägledare håller UHR i Stockholm.

Läs mer och anmäl dig >>

AI skapar fler jobb

2018-09-27|0 Comments

Artificiell intelligens, AI tar jobben från människorna, heter det ofta. Men det finns hopp! En ny rapport visar att AI skapar fler jobb än de som försvinner.
– Den forskning som finns på området visar tydligt att nya tekniska framsteg, historiskt sett, alltid lett till att nya jobb skapas, konstaterar Johan Egebark på Arbetsförmedlingens enhet för forskning och utvärdering.

Läs mer på arbetsformedlingen.se

Lär rapporten som pdf här – The future of jobs report 2018 >>

Fler elever behöriga till gymnasiet

2018-09-27|0 Comments

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan förra året. 84,4 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga jämfört med 82,5 procent 2017. Framför allt är det andelen behöriga pojkar som ökar. Det visar Skolverkets nya statistik som också finns uppdelad på skolor, kommuner och län.

– Det är en välkommen förbättring. Efter att behörigheten har sjunkit bland niondeklassarna i flera år så ser vi nu ett trendbrott, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Läs mer på skolverket.se >>

Riksväljaren: Alla riksrekryterande utbildningar på ett ställe

2018-09-26|0 Comments

RiksväljarenJust nu arbetar vi för högtryck med att sammanställa årets Riksväljare. Vi är i full färd påminna och begärna in uppgifter från skolorna och vi väntar i dagarna även på Skolverkets slutliga lista med godkända riksrekryterande utbildningar för att kunna göra en sista avstämmning.

Tillförlitlig och utan ”reklamsnack”
Det kostar INGET att för skolorna att ha med sin information i Riksväljaren! Det betyder att skolorna INTE heller för utforma sin information i ”annonsformat” utan det är vi på Tremedia som bestämmer formuleringar och vad som ska vara med. Allt detta gör Riksväljaren gör informationen i katalogen både tillförlitlig och utan ”reklamsnack”. Riksväljaren är den säkraste källan för dig som studie- och yrkesvägledare där det gäller dessa utbildningar:

  • Riksrekryterande utbildningar
  • Fristående gymnasieskolor
  • IB
  • Spetsutbildningarna
  • Estetiska spetsutbildningar
  • Riksidrottsgymnasierna + en förteckning av de nationellt godkända idrottsutbildningarna
  • Riksgymnasier med anpassad utbildning

Leverans och beställning
Vi beräknar leverera Riksväljaren under vecka 42 och 43.

Mejla din beställning till order@tremedia.se.

Läs mer om Riksväljaren >>

 

Tuffare krav på friskoleägare

2018-09-25|0 Comments

Utdrag ur brottsregistret och koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och med nästa år. Skolinspektionen förbereder som bäst den nya lämplighetsprövningen.

Läs artikeln på svd.se >>

Migrationsöverdomstolens besked: Gymnasielagen får tillämpas

2018-09-25|0 Comments

Den så kallade gymnasielagen får tillämpas, enligt Migrationsöverdomstolen. Beslutet kan beröra

Läs mer på migrationsverket.se >>

Läs en artikel på aftonbladet.se >>

Rekrytering till högre utbildning: Stora regionala skillnader trots liten skillnad i grundläggande behörighet

2018-09-20|0 Comments

Allt lägre andel unga påbörjar högskolestudier direkt efter gymnasieskolan. Av dem som föddes 1998 hade 13 procent påbörjat en högskoleutbildning senast vid 19 års ålder, vilket är den lägsta nivån hittills av dem som är födda på 1990-talet. De regionala skillnaderna är dock stora, trots att andelen med grundläggande behörighet är relativt jämnt fördelad över landet.

Läs mer på uka.se >>

Skolverket: Planera, genomför och följ upp arbetsplatsförlagt lärande

2018-09-20|0 Comments

En lathund med information om hur apl regleras i skolans styrdokument samt korta, praktiska beskrivningar och exempel.

 

Läs mer och beställ från skolverket.se >>

Ladda ner publikationen som pdf-fil >>

SCB: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), augusti 2018

2018-09-18|0 Comments

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 165 000 i augusti 2018, icke säsongrensat, vilket är en ökning med 56 000 jämfört med augusti 2017. Antalet anställda ökade med 73 000 till 4 693 000.

Läs mer på scb.se >>

Obligatorisk SYV på schemat lyfter gymnasiet

2018-09-18|0 Comments

Var tredje elev i Sverige tar inte examen från gymnasiet. I Finland har man inte alls samma problem. Där står eleverna väl rustade inför valet till gymnasiet och högskolan.
– Handledarna är en självklar del av skolan, precis som vilken lärare som helst, säger Tony Valtonen, studiehandledare på Mattlidens gymnasium i Esbo.

Läs mer på skolvarlden,se >>

Svensk SYV måste kämpa för att få lektionstid

2018-09-18|0 Comments

Många svenska elever får inte den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till enligt skollagen. Det visar flera utvärderingar och granskningar som har gjorts de senaste åren.

– De som har tillgång till en god studie- och yrkesvägledning hamnar oftare rätt och behöver inte ta onödiga omvägar. Det får inte vara så att elever går miste om den vägledning de behöver därför att de som styr och leder verksamheten inte prioriterar området. Alla elever ska ha rätt till en studie- och yrkesvägledning efter behov, säger Mikaela Zelmerlööw.

Den 31 oktober ska utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning redovisa sitt förslag till regeringen.

Läs mer på skolvarlden.se >>

Uppdrag att föreslå en försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan

2018-09-12|0 Comments

Statens skolverk ska lämna förslag till utformning av en försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan. Inriktningen bör kunna påbörjas senast höstterminen 2021.

Läs mer om förslaget här >>

Läs fler nyheter
Prenumerera på E-nytt

Håll dig
uppdaterad!


Se alla produkter

Tremedias idé – ett material fritt från reklam

Tremedias idé är att på olika sätt publicera informationsmaterial inom utbildningsområdet. Vi vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt samhälle. Tremedia vill erbjuda informationsmaterial som präglas av saklighet och är helt fritt från reklam. Vi vill på så sätt stärka och hjälpa landets vägledare i deras dagliga arbete samt bidra till att elever på ett mer överskådligt sätt kan orientera sig i utbildningsvärlden. Tremedia strävar också efter att stärka vägledarnas möjligheter att utvecklas professionellt.

Hos Tremedia – i blickfånget

Jobbkort

Jobbkort innehåller fotografier på människor inom vitt skilda arbetsområden. På de flesta fotografierna utför personerna en för arbetet ”typisk” arbetsuppgift. Vissa kort innehåller symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar arbetet.

Affischer

Det finns fyra affischer för alla som jobbar med vägledning. Tanken är att affischerna ska fungera som stöd för den vägledning som ges inom olika skolformer men även för vägledningsverksamheter utanför skolan.

Vägledarens val

Här går Leif djupare in i ämnet och tar med ett nytt grepp sig an frågan ”Vad händer i vägledaren under vägledningsprocessen?”. Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill Leif på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation.

Håll dig uppdaterad

Translate »