Nyheter om vägledning

De nationella proven digitaliseras

2017-11-17|0 Comments

Regeringens proposition Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala har antagits av riksdagen. Genom beslutet ges bättre förutsättningar för ökad likvärdighet i betygssystemet och en effektivare hantering av de nationella proven.

Läs mer på regeringen.se

Explosionsartad elitidrottssatsning i gymnasiet

2017-11-15|0 Comments

I Sverige har det sedan flera decennier funnits möjlighet för elitidrottssatsande ungdomar att samtidigt bedriva studier i gymnasieskolan vid Riksidrottsgymnasier (RIG). Ett viktigt syfte har varit att ge sådana ungdomar en god grund att stå på den dag deras elitsatsning är över. RIG-formen har visat sig passa flertalet individuella idrotter väl, liksom vissa lagidrotter. Några frekventa lagidrotter däremot – t ex fotboll, ishockey och innebandy, har dock uttryckt behov av andra verksamhetsformer.

Läs hela blogginlägget på skolblogg.sklblogg.se

EU-rapport lyfter Plug In 2.0 som gott exempel i arbetet mot studieavbrott

2017-11-15|0 Comments

Det går uppåt för svensk skola enligt en ny EU-rapport. En viktig del i framgångarna är arbetet mot studieavbrott och rapporten lyfter fram projektet Plug In 2.0, där GR varit en ledande aktör sedan starten.

Läs mer på grkom.se

Projekt med hemmasittare blev en succé

2017-11-14|0 Comments

Projektet #jagmed lyckas locka hemmasittare tillbaka till skolan. Satsningen har hjälpt många elever att fortsätta med sina studier.
– Det har varit en enorm framgång, projektets elevkoordinator Cecilia Brunosson.

Läs mer på skolvarlden.se

Denna vecka (v.46) Gratis webinarie-serie om vägledning inom högskolan i Kanada

2017-11-13|0 Comments

“Impressive” Post-Secondary Career Service Models: What Have We Learned? är rubriken för en webinarie-serie som bygger på två forskningsrapporter om karriärvägledning vid kanadensiska högskolor.

Läs mer på uhr.se

Framtidens rekrytering: Kompetenser och yrken kopplas ihop med ny teknik

2017-11-13|0 Comments

Tänk dig om det gick att förstå vilka kompetenser arbetsgivare efterfrågar på ett enkelt och träffsäkert sätt. Arbetsförmedlingens nya kompetensdatabas visar hur kompetenser och egenskaper hänger samman med olika yrken.
Det kan bidra till bättre och snabbare matchning i framtiden.

Läs mer på arbetsformedlingen.se

Gymnasievalet och elever som väljer fel

2017-11-11|0 Comments

Lyssna på Skolministeriets reportage om gymnasievalet.

Om man väljer ett högskoleförberedande program håller man alla dörrar öppna. Så tycks många unga resonera när de väljer inriktning på gymnasiet. Yrkesprogrammen har det gått dåligt för i flera år. Det här bekymrar både de skolor som ser sitt elevunderlag krympa och de branscher som skriker efter yrkesutbildad arbetskraft. På gymnasiemässor lockas det därför med jobb och Skolverket lanserar kampanjen Gymnasiemytologin i ett försök att få unga att välja mer i enlighet med samhällets önskemål.

Läs mer och lyssna på reportaget på urplay.se 

Färre elever på språkintroduktion

2017-11-09|0 Comments

Efter förra årets kraftiga ökning minskar nu antalet elever som går introduktionsprogrammet språkintroduktion. Detta visar Skolverkets preliminära statistik om elever i gymnasieskolan läsår 2017/18.
Detta läsår går cirka 19 400 elever på språkintroduktion år 1, vilket är ungefär 25 procent färre elever än förra läsåret. Det är främst antalet män som minskar på programmet. Språkintroduktion är dock fortfarande det överläget största introduktionsprogrammet och är fortfarande det fjärde största programmet i gymnasieskolan.

Läs mer på skolverket.se

Högskoleforum: Utmärkt tillfälle för diskussion

2017-11-09|0 Comments

Tre teman – tre utmaningar. Akademins roll, det livslånga lärandet och högskolans resurser är de frågor som kommer att stötas och blötas på Högskoleforum den 4-5 december. Ett självklart val för Anders Söderholm och Helen Dannetun.

Läs mer på uka.se

Till programmet och anmälan

Lärosätena organiserar sig för att skapa strukturer för reell kompetens

2017-11-09|0 Comments

I de första återrapporteringarna från lärosätena inom regeringsuppdraget från 2016 ”Samordning av pilotverksamhet reell kompetens” kan vi läsa om ett intensivt arbete med att organisera sig internt. Om initiativ för erfarenhetsutbyte och nätverkande men även om en lång startsträcka, behov av kompetensutveckling och en viss motvilja inom det egna lärosätet.

Läs mer på uhr.se

Ta en minut och snabbtitta i Riksväljaren >>

2017-11-08|0 Comments

Alla som beställt Riksväljaren ska nu ha fått den levererad.

Har du inte beställt ännu så gör det nu medans den fortfarande finns i lager.

Du kan fortfarande beställa Riksväljaren
Vi levererar inom en vecka. Mejla din beställning till [email protected] eller beställ i webbutiken >>

Läs mer om Riksväljaren >>

”Karriärvägledning handlar om att hjälpa människor att lära om sig själva”

2017-11-08|0 Comments

I vägledande samtal är det viktigt att ta sig tid att skapa kontakt och att försöka möta den man hjälper på ett jämlikt plan. Först då kan man börja fundera på nya möjligheter. Det säger Christer Langström, när han berättar om sin avhandling. Då kan det han kallar den positiva lärprocessen ta vid. Avhandlingen har titeln Lärande i professionellt samtalsstöd, och bygger på en studie av vuxna som deltar i två kommunala arbetsmarknadsprojekt, och deras upplevelser av karriärcoachning och karriärvägledning.

Läs mer på edu.su.se

Läs avhandlingen – Lärande i professionellt samtalsstöd: Villkor för vuxna arbetssökandes karriärprocesser

Idrottsgymnasier: RIG och NIU

2017-11-07|0 Comments

Här hittar du en förteckning över samtliga RIG och NIU som publiceras i Riksväljaren.

Idrottsgymnasier 2018/2019

Rikväljaren innehåller information om:
– Riksrekryterande utbildningar
– Fristående gymnasieskolor
– International Baccalaureate
– Spetsutbildningarna
– Riksrekryterande idrottsgymnasier + en förteckning över de nationellt godkända idrottsutbildningarna.

Läs mer om Riksväljaren. Mejla din beställning till [email protected].

Ändring i skollagen – rätt att fortsätta på introduktionsprogram efter flytt

2017-11-06|0 Comments

Från och med 1 november 2017 ändras 17 kap. 15 § skollagen så att det blir tydligare vilken rätt en elev har att gå klart en utbildning på introduktionsprogram efter att eleven flyttat till en annan kommun.

Läs mer på skolverket.se

Här är de populäraste YH-utbildningarna

2017-11-06|0 Comments

Yrkeshögskoleutbildningarna till vårdadministratör och tandsköterska är de som attraherar flest sökande. ”Det är roligt att många är intresserade av att gå utbildningar till efterfrågade yrken. En av anledningarna kan vara att nästan 100 procent av de examinerade får arbete efter examen”, säger omvärldsanalytikern Linda Wiklund på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer på myh.se

Stort intresse för matchning inom folkbildningen

2017-11-03|0 Comments

Genom matchningsinsatser ska unga som varken arbetar eller studerar få hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden. Nu har 19 ansökningar från studieförbund och folkhögskolor inkommit till Folkbildningsrådet för matchningsprojekt som ska bedrivas under 2018.

Läs mer på folkbildningsradet.se

Bristande självförtroende ger könstypiska val

2017-11-02|0 Comments

Tjejers bristande tro på sin kompetens bidrar till att de gör könstypiska studieval, visar ny forskning. För killar finns inte alls det mönstret.

Läs mer på lararnastidning.se

CSN förbereder införande av statligt körkortslån

2017-11-02|0 Comments

Från och med september 2018 ska vissa arbetslösa kunna ansöka om lån från CSN för att kunna ta körkort. Det är en del i regeringens satsning på att minska arbetslösheten.

Läs mer på csn.se

Permanentad Jobbcirkus gav henne årets vägledarpris

2017-10-31|0 Comments

Camilla Andersson, studie- och yrkesvägledare i Eskilstuna, har tilldelats Årets vägledarpris för sitt arbete med Jobbcirkus som nu permanentas.

— Det känns häftigt och ett bevis på att vi gjort något riktigt bra, säger hon.

Läs mer på ekuriren.se

Engelskan problem för många yrkeselever

2017-10-28|0 Comments

Regeringen vill utöka yrkesprogrammen så att de ger högskolebehörighet. Då behövs mer engelska och svenska. Ämnen där många elever i dag får underkänt.

Intresset för yrkesprogrammen har sjunkit under flera år. Därför föreslår nu regeringen att yrkesprogrammen utökas med 200 eller 300 gymnasiepoäng så att eleverna får grundläggande högskolebehörighet – utan att behöva välja bort yrkeskurser.

För att få högskolebehörighet måste eleverna på de flesta yrkesprogram läsa två extra kurser i svenska och en i engelska. Samtidigt visar en ny undersökning från Skolverket att engelska är ett ämne som många yrkeselever har svårt med. Av de elever som saknar bara några få kurser för att få examen har var fjärde underkänt i Engelska 5.


Bland de elever som saknade några få kurser för att få examen hade så här
stor andel underkänt betyg i Engelska 5. Redovisat per yrkesprogram,
läsåret 2015/2016 Källa : Skolverket

Lär mer på tidningengymnasiet.se

315 miljoner för fler yrkesutbildningar

2017-10-27|0 Comments

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att 315 miljoner kronor ska avsättas för 2018 och därefter 340 miljoner kronor årligen för att stärka kvaliteten och bredda utbudet av utbildningar inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Läs mer på regeringen.se

 

Öka kunskapen om övergångar mellan särskolans samtliga skolformer

2017-10-26|0 Comments

Skolverket bjuder in till konferens 7-8 december
Syftet med konferensen är att stärka kunskapen om övergångar mellan de olika skolformerna. Dagarna innehåller även föreläsningar, lärande exempel och utbyte av erfarenheter. Skolverket bekostar vid behov resa och uppehälle.

Målgrupp är studie- och yrkesvägledare inom särskolan

Sista anmälningsdatum: 19 november

Läs mer om anmälan på skolverket.se

Skolverkets kurser om studie- och yrkesvägledning

2017-10-25|0 Comments

Nu kan skolpersonal anmäla sig till Skolverkets kurser om studie- och yrkesvägledning som startar VT 2018. Kurserna riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer m. fl.  Sista anmälningsdag anges vid varje kursbeskrivning.

Läs mer om kursutbud och anmälan på skolverket.se

Ny publikation från Ratio – Kompetenspusslet: den viktigaste framtidsfrågan

2017-10-24|0 Comments


Kompetens är sannolikt den viktigaste framtidsfrågan. Att vi kan lösa samhällets kompetensbrist är avgörande för näringslivets innovationsförmåga och utvecklingskraft, men också för individers försörjning, hälsa och välbefinnande, liksom för förmågan att klara finansieringen av gemensamma åtaganden, socialförsäkringar och pensionssystem. I den nya boken Kompetenspusslet: den viktigaste framtidsfrågan sammanfattas resultaten av fem års forskning inom programmet Kompetens för tillväxt.

Publikationen som Pdf – Kompetenspusslet: den viktigaste framtidsfrågan

Statistik över sökande till gymnasieskolan hösten 2017

2017-10-24|0 Comments

Inför detta läsår ökade andelen förstahandssökande till ett yrkesprogram jämfört med föregående år. Det visar Skolverkets officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2017/18. Statistiken går att bryta ner på län och kommun.

Läs mer på skolverket.se

 

Läs fler nyheter
Prenumerera på E-nytt

Tremedias idé – ett material fritt från reklam

Tremedias idé är att på olika sätt publicera informationsmaterial inom utbildningsområdet. Vi vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt samhälle. Tremedia vill erbjuda informationsmaterial som präglas av saklighet och är helt fritt från reklam. Vi vill på så sätt stärka och hjälpa landets vägledare i deras dagliga arbete samt bidra till att elever på ett mer överskådligt sätt kan orientera sig i utbildningsvärlden. Tremedia strävar också efter att stärka vägledarnas möjligheter att utvecklas professionellt.

Hos Tremedia – i blickfånget

Jobbkort

Jobbkort innehåller fotografier på människor inom vitt skilda arbetsområden. På de flesta fotografierna utför personerna en för arbetet ”typisk” arbetsuppgift. Vissa kort innehåller symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar arbetet.

Affischer

Det finns fyra affischer för alla som jobbar med vägledning. Tanken är att affischerna ska fungera som stöd för den vägledning som ges inom olika skolformer men även för vägledningsverksamheter utanför skolan.

Vägledarens val

Här går Leif djupare in i ämnet och tar med ett nytt grepp sig an frågan ”Vad händer i vägledaren under vägledningsprocessen?”. Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill Leif på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation.