Bättre möjligheter för flyktingar utan utbildningsdokument att få sin kompetens erkänd

Människor som flyr har inte alltid möjlighet att få med sig examensbevis och andra utbildningsdokument när de lämnar hemlandet. För dem finns nu möjlighet att få en annan typ av bedömning från UHR som beskriver vilken utbildningsbakgrund de har.

Läs mer på uhr.se

2018-01-12T09:41:25+00:00 2018-01-12|