Mer pengar till kommunerna för utbildningsplikten för nyanlända

För att ytterligare stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden inför regeringen en utbildningsplikt från och med den 1 januari 2018. Regeringen har beslutat att tillföra medel till kommunerna för att bättre kunna möta utbildningsbehovet bland nyanlända.

Läs mer på regeringen.se

2017-12-19T08:16:29+00:00 2017-12-18|