Nu certifieras svensk gymnasielärling inom Teknikcollege. Riksföreningen Teknikcollege Sveriges styrelse tog tidigare i höst beslutet om att utbildningsformen nu ska certifieras inom konceptet. För svensk gymnasielärling tillämpas samma certifieringsförfarande som för övriga industrirelevanta utbildningar inom Teknikcollege.

Läs mer på teknikcollege.se