Många sfi-elever avbryter sina studier utan godkänt betyg i någon av de kurser som ingår i utbildningen. Det visar statistik från Skolverket, som även konstaterar att kommunerna behöver bli bättre på att undersöka orsakerna till avbrotten.

Av elever som påbörjade sina studier 2018 hade 37 procent av eleverna inte fått godkänt betyg i någon kurs fram till 2022. Elever på studieväg 1, där många elever saknar tidigare studievana, är de som i lägst utsträckning genomför hela utbildningen.

På skolverket.se finns mer om kartläggningen av studieavbrott på sfi

Ladda ner rapporten som pdf – Studieavbrott och genomströmning i sfi