Arbetsmarknaden ser stora behov av att fler individer söker yrkesutbildningar på gymnasiet. Trots det misslyckas politiker och huvudmän med att ge förutsättningar för att dagens, och framtidens, kompetensförsörjning ska bli lyckosam, skriver Lina Ali, Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand.

Läs debattartikeln på gp.se