Personer utan gymnasieexamen utgör en stor andel av de arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Arbetet med att få fler att börja studera har till vissa delar fungerat bra, men både Arbetsförmedlingens arbete och regeringens styrning behöver förbättras.

Läs hela artikeln på riksrevisionen.se

Ladda ner rapporten som pdf – Kortutbildade arbetssökandes övergång till reguljär utbildning