Örebro kommuns satsning på studie- och yrkesvägledare är värdefull, rätt i tiden och till fördel för eleverna i framtiden. Det menar Robin Löfstrand, SYV på Navets skola 7-9.

Mer om satsningen på SYV i Örebro kommun finns på extra.orebro.se