Trender och Prognoser 2023 visar att bristerna även på längre sikt kommer att finnas inom hälso- och sjukvården. Det bedöms även vara fortsatt brist på yrkeslärare och personer med gymnasial yrkesutbildning inom flera områden.

– Det bedöms bli fortsatt brist på arbetskraft inom hälso- och sjukvård och på yrkesutbildade från gymnasiet. Det gäller bland annat sjuksköterskor, vård- och omsorgsutbildade samt industritekniskt utbildade, säger Catarina Annetorp Hörnsten, analytiker på SCB.

Mer om tillgång och efterfrågan på arbetskraft med olika utbildningar finns på scb.se