I och med att höstens provskrivare fått sitt resultat avslutas nu den försöksverksamhet som UHR genomfört tillsammans med fem lärosäten. Antalet godkända under försöksperioden är 1 018 vilket utgör cirka 82 procent av totala antalet provskrivare.

Mer om utvärderingen av behörighetsprovet finns på uhr.se